Mazais Orientēšanās brauciens
"Cēsis 2019"

Komandas nosaukums:

Lūdzam reģistrēties tikai tad, ja apmaksāsiet dalības maksu jau šodien!

Pieteicēja vārds uzvārds:
Klase:
Komandas tālrunis:
Komandas epasts:
Piezīmes:

Piesakoties apstiprinu, ka iepazinos ar šo sacensību Nolikumu un SIA "DigitalZoo" privātuma politiku, kā arī iepazīstināju ar šiem dokumentiem visus savas komandas biedrus.
* Visi lauciņi aizpildāmi obligāti!
Brīvu vietu skaits uz sacensībām: 25
Pasākums notiks 2019.gada 12.oktobrī, dalības maksa, neatkarīgi no komandas locekļu skaita - 29€.