Mazais autofotoorientēšanās brauciens
"Alūksne"
N O L I K U M S

1. Brauciena apraksts, laiks un vieta

1.1. Autofotoorientēšanās ir orientēšanās un atpūtas brauciens, kurā kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots automobilis, ievērojot visus Ceļu satiksmes noteikumus.

1.2. Brauciena norises datums ir 2023. gada 9.decembrī. Dalībnieku kustība notiks pa vispārējās lietošanas ceļiem, kas netiek slēgti publiskai satiksmei. Brauciena reģions apskatāms šeit »» 

1.3. Brauciena starta un finiša vietas nav noteiktas. Dalībnieki startē un finišē individuāli no jebkuras vietas brauciena reģionā.

1.4. Brauciena norise:

Sestdiena, 9.decembris

Individuālā starta laiki: no 10:00 - 12:00. Kontrollaiks katrai komandai 4 stundas. 

Otrdiena, 12.decembris

Rezultātu publicēšana interneta portālā https://mazais.brauciens.lv

2.Brauciena organizācija

2.1. Braucienu organizē SIA "DigitalZoo" (reģ.Nr.40003910282).
2.1.1. WhatsApp numurs dalībnieku jautājumiem par brauciena norisi: 20211324;

3. Maršruta raksturojums

3.1. Tūrisma maršruta garums aptuveni 150 km.

3.2. Orientēšanās brauciena laikā dalībniekiem dabā jāatrod kartē atzīmētie punkti KP un jānofotografējas pie tiem. Svarīgi, lai bildē būtu redzams attiecīgais objekts vai tā fragments – tieši tādā pašā rakursā, kā fotogrāfijā uz fotolapas – un viens no komandas biedriem.

3.3. Pie vairākiem punktiem dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti var tikt reģistrēti. Par to – uzdevumu lapā, kas tiek nosūtīta brauciena dienā.

3.4. Iepazīšanās ar brauciena maršrutu nav paredzēta.

3.5. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts nav noteikts. Ne visi kontrolpunkti atzīmēti kartē. Par atsevišķu kontrolpunktu atrašanas noteikumiem tiks paziņots biļetenā vai uzdevumu lapā.

3.6. Pasākuma oficiālie dokumenti:

- nolikums;

- biļetens ar norādījumiem;

- orientēšanās shēma (karte);

- orientēšanās fotogrāfijas;

- uzdevumu lapa;

3.7. 7.decembrī dalībniekiem uz viņu reģistrēto telefonu (WhatsApp) tiek nosūtīts biļetens ar precīziem norādījumiem par brauciena norises kārtību.


4. Dalībnieki

4.1. Braucienā var piedalīties jebkura fiziska persona.

4.2. Komandas automobilī esošo personu skaits ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk kā 2 cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. 

4.3. Katrai komandai jābūt līdzi fotoaparātam vai/un viedtālrunim (ar WhatsApp ziņu saņemšanas, nosūtīšanas iespējām), rakstāmajam. Ieteicamā papīra autoceļu karte "Alūksnes novads.Apes novads" vai "Austrumvidzeme.Ziemeļlatgale" (JāņaSēta), jo Organizatoru izsniegtā karte būs smalka un bez mēroga.

4.4. Fotoaparātu un/vai atmiņas karti brauciena laikā mainīt nedrīkst – sods: rezultātu anulēšana. Iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt adekvāti kvalitatīvām, neizplūdušām, ar normālu gaismas un krāsu balansu.

4.5. Katrs komandas dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību un veselību brauciena laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem sev un trešajām personām.

4.6. Piedaloties braucienā, komandas dalībnieki neiebilst pret brauciena organizatoru rīcībā nonākušo brauciena dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu (medijos vai sociālos tīklos) vai izmantošanu pašreklāmas vajadzībām bez atlīdzības.

4.7. Komandu skaits nav ierobežots.

5. Dalībnieku automobiļi

5.1. Braucienā var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa transportlīdzekli, kas atbilst CSN un to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību. Par automobiļa tehnisko stāvokli brauciena laikā atbild automobiļa vadītājs.

5.2. Dalībnieku automobiļa odometram ir jābūt darba kārtībā. Ja odometrs nedarbojas, tad vairāku vienādu punktu gadījumā, komanda bez odometra ieņems zemāku vietu.

5.3. Dalībnieku automobilī brauciena laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā ar kādu no LV mobilo operatoru pieslēgumu, kura numurs jāuzrāda pieteikuma formā. Šim numuram ir jābūt iespējai nosūtīt/saņemt WhatsApp ziņas.

6. Pieteikumi

6.1. Komanda reģistrējas braucienam vietnē www.mazais.brauciens.lv sadaļā REĢISTRĀCIJA. Reģistrēšanās beigu termiņš ir 2023.gada 8.decembris plkst.17:00.

6.2. Reģistrācijai bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīvs raksturs. Ja dienas laikā pēc reģistrēšanās dalības maksa nav samaksāta, dalībnieka pieteikums var tikt anulēts (dzēsts).

6.3. Organizatoram ir tiesības atteikt komandai dalību, nepaskaidrojot iemeslu. Tādā gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā. Atteikums dalībai braucienā nav pārsūdzams.

7. Dalības maksa

7.1. Dalības maksa 24€ no komandas.

7.2. Dalības maksa jāiemaksā ar bankas pārskaitījumu. SIA «DigitalZoo», vienotās reģ.nr. 40003910282, norēķinu konts: LV23HABA0551016240701 Swedbank. Maksājuma mērķis – rēķina Nr., pieteicēja vārds, uzvārds.

7.3. Ja pieteiktā komanda tomēr nevēlas vai nevar piedalīties braucienā, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

8. Starta un finiša kārtība

8.1. Komandas ierodas brauciena reģionā jebkurā sev vēlamā laikā, ievērojot individuālo startu darba laiku no 10:00-12:00, un pašas izvēlas savu starta vietu.

8.2. Precīza un smalki aprakstīta starta secība katrai komandai tiks nosūtīta biļetenā uz komandas reģistrēto WhatsApp numuru ceturtdien, 7.decembrī.

8.3. Kontrollaiks katrai komandai ir 4 stundas. Par katru kavēto minūti uz finišu komanda zaudē 60 punktus. Ja finiša kavējums ir no 16 līdz 30 minūtēm, komanda zaudē 9999 punktus. Kavējot finišu ilgāk par 30 minūtēm - komanda tiek diskvalificēta.

9. Brauciena norise un rezultātu noteikšana

9.1. Brauciena laikā jāievēro Latvijas Republikas CSN un šī Nolikuma, biļetenu, uzdevumu lapas prasības.

9.2. Komandas kopējo rezultātu nosaka, summējot punktus par atrastiem kontrolpunktiem un precīzi izpildītiem papilduzdevumiem.

9.3. Netiek ieskaitīti kontrolpunkti, kuri ir nofotografēti no automobiļa salona, kā arī tie, kas uzņemti pirms starta vai pēc finiša laika. Selfiji [“pašiņi”], ja vien ievērots pareizais rakurss un citi brauciena noteikumi, ir atļauti.

9.4. Vienādu punktu gadījumā par labāku tiks uzskatīta tā komanda, kas būs veikusi īsāku maršrutu pēc automobiļa odometra. Ja kāda no vienādu punktu guvušajām komandām ir pieļāvusi CSN vai arī nedarbojas auto odometrs, tā automātiski nonāk zemākā vietā.

9.5. Par CSN paredzēti šādi sodi:

· Pirmais pārkāpums – mīnus 400 soda punkti;

· Otrais pārkāpums – mīnus 800 soda punkti;

· Trešais pārkāpums – diskvalifikācija.

9.6. Ja brauciena laikā vai rezultātu aprēķināšanas procesā rodas neskaidra situācija, kura nav aprakstīta Nolikumā, biļetenā, uzdevumu lapā, gala lēmumu par tās risinājumu pieņem Organizators.

9.7. Ja organizatoriem tiek iesniegts foto/video vai pārbaudāma informācija ar fiksētu dalībnieka CSN pārkāpumu (braukšana, apstāšanās, stāvēšana, kur nedrīkst utml.), tad komanda saņems līdz pat trīskāršu sodu no tā (tuvākā) KP vērtības, uz kuru braukts (ja tuvākā KP vieta nav nosakāma, tad darbojas 9.5. sodu sistēma). Papildus šī KP sasniegšana, ja to iespējams noteikt, tiek anulēta. Informācija par pārkāpumiem jāiesniedz pirms rezultātu publicēšanas. Par tādu pašu pārkāpumu tiek uzskatīts gadījums, ja komanda nav ievērojusi orientēšanās kartē izvietotos aizliegumus un/vai norādījumus, kas norādīti kartē, biļetenā vai uzdevumu lapā.

9.8. Visus jautājumus par brauciena norisi vai tā noteikumiem komanda drīkst uzdot organizatoram tikai līdz savas komandas startam. Telefoniskas konsultācijas pēc komandas starta netiek sniegtas.

9.9. Brauciena laikā komanda drīkst zvanīt Organizatoram tikai ārkārtas situācijās (izstāšanās no brauciena, avārijas gadījumā utml.).

9.10. Dalībnieks var palīdzēt citai dalībnieku komandai, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Lai palīdzības laiks tiktu kompensēts, ir jānofotografē „cietušais” auto pirms un pēc palīdzības sniegšanas. Starpība starp bilžu uzņemšanas laikiem tiks kompensēta. Šīs fotogrāfijas jāiesniedz kopā ar pārējām fotogrāfijām, kā arī jānosūta informācija Organizatoram uz WhatsApp numuru 20211324. Gadījumā, ja dalībnieks uzskata, ka palīdzības laiks citai komandai varētu būt ilgāks par 15 minūtēm, viņš savas palīdzības sniegšanu saskaņo ar Organizatoru pa tel./WhatsApp/SMS 20211324.

9.11. Gadījumā, ja brauciena dalībnieks izstājas no brauciena, viņam par to jāpaziņo Organizatoram personīgi, ar WhatsApp vai pa telefonu 20211324.

9.12. Gadījumā, ja brauciena dalībnieks kavē "ierašanos uz finišu" (neiesūta finiša odometra foto) vairāk par 30 minūtēm pēc plānotā finiša laika, tā rezultāti tiek anulēti.

9.13. Katra komanda līdz pirmdienai, 11.decembra plkst.12:00 nosūta Organizatoram savas uzņemtās brauciena fotogrāfijas rezultātu aprēķināšanai (nesamazinātas, nemodificētas, nelabotas, nepārsūtītas ar WhatsApp) apmeklējot vietni https://brauciens.lv/foto/ un izpildot tur tajā brīdī redzamos norādījumus.

9.14. Katram kontrolpunktam jābūt fotografētam tikai vienu reizi. Pārējās identiskās fotogrāfijas pirms nodošanas jāizdzēš. Tomēr, ja dalībnieka iesniegtajās fotogrāfijās kāds kontrolpunkts ir nofotografēts vairāk par vienu reizi, tad rezultātos tiek iekļauta tikai pirmā KP fotogrāfija un tās uzņemšanas laiks. Par vairāk nekā 10 dubultām fotogrāfijām vienā posmā organizators var piemērot komandai 200 soda punktus.

9.15. Ja dalībnieks iesniedz fotogrāfijas, kurās bez papildus darbībām (zoom/color/levels/contrast/brightness) nav iespējams atpazīt nepieciešamo kontrolpunktu, tas var tikt neieskaitīts.

9.16. Par kontrolpunktu demolēšanu, izmainīšanu vai slēpšanu komanda saņem diskvalifikāciju un liegumu piedalīties jebkuros SIA DigitalZoo turpmāk organizētājos pasākumos.

9.17. Protesti vai cita rakstura ziņojumi par brauciena gaitu vai rezultātiem jāiesniedz TIKAI rakstiski brauciena Organizatoram līdz rezultātu paziņošanai.

10. Apbalvošana

10.1. Brauciena pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti, ja startējušas vismaz 10 komandas.

10.2. Par balvu saņemšanu Organizators sazināsies ar uzvarētājiem personīgi, kā arī paziņos par to publiski mazais.brauciens.lv mājaslapā.