Mazais Orientēšanās brauciens
"Apkārt Babītes ezeram"

Komandas nosaukums:

Lūdzam reģistrēties tikai tad, ja apmaksāsiet dalības maksu jau šodien!

Kapteiņa vārds uzvārds:
Klase:
Tālrunis:
E-pasts:

Piesakoties apstiprinu, ka iepazinos ar šo sacensību Nolikumu.
* Visi lauciņi aizpildāmi obligāti!
Brīvu vietu skaits uz sacensībām: 33
Pasākums notiks 2018.gada 17.martā, dalības maksa, neatkarīgi no komandas locekļu skaita - 29€.