Mazais AutoFotoOrientēšanās brauciens "Rīga 2021"

Komandas nosaukums:

Lūdzam reģistrēties tikai tad, ja apmaksāsiet dalības maksu jau šodien!

Pieteicēja vārds uzvārds:
Klase:
Komandas tālrunis:
Komandas epasts:
Piezīmes:

Piesakoties apstiprinu, ka iepazinos ar šī brauciena Nolikumu un SIA "DigitalZoo" privātuma politiku, kā arī iepazīstināju ar šiem dokumentiem visus savas komandas biedrus.
* Visi lauciņi aizpildāmi obligāti!
Brīvu vietu skaits uz braucienu: 5
Pasākums notiks 2021.gada 11.decembrī, komandas dalības maksa - 24€.